MASAŽA DUBOKIM PRITISKOM

MASAŽA DUBOKIM PRITISKOM

Kada je beba uznemirena, plače, ne može da zaspi, da bi je umirili roditelji koriste razne strategije. Pored ljuljanja, nošenja pevanja, intuitivno je drže čvrsto uz sebe ili je umotaju u pelenu ili ćebence i priviju na grudi.

Duboki pritisak koji se stvara u telu bebe dok je čvrsto drže u rukama ili umotavanje u ćebence, može da pomogne u smirivanju prestimulisane bebe. Jer bebin plač često govori da su njene granice prekoračene. Iako je do minut pre bila mirna ili vesela, smejala se, beba u trenutku može da promeni raspoloženje, da plačem i unemirenošću pokaže da je nečega previše. Kod dece mlađeg ali i starijeg uzrasta se događa ista reakcija kada su preplavljeni senzornim stimulansima.

Kako duboki pritisak umiruje?

Poznato je da masaža blagotvorno utiče na stres kod dece i odraslih, umiruje i opušta. U terapiji koja se primenjuje kod dece sa PSO (poremećajem senzorne obrade) i teškoćama samoregulacije, koristi se duboki pritisak u vidu težinskih prsluka, pokrivača, teških jastuka, čvrstog zagrljaja.

Dokazano je da duboki pritisak utiče na autonomni nervni sistem, deo nervnog sistema koji reguliše disanje, rad srca i druge autonomne funkcije tela. Sastoji se od dva dela, simpatičkog koji je odgovoran za brze reakcije u stresnim situacijama (reakcija „bori se“ ili „beži“) i parasimpatičkog, koji je odgovoran za aktivnosti kada je telo u mirnom stanju, tokom odmora i oporavka (salivacija, varenje, pražnjenje creva). Karakteristika autonomnog nervnog sistema je da se njegova funkcija odvija bez uticaja svesne volje.

Poznato je da duboki pritisak koji se obezbeđuje taktilnim i proprioceptivnim unosom, može da moduliše aktivnost simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema, dovodeći ih u ravnotežu u stanju uzbuđenja. Taktilni nadražaj u vidu laganog dodira često se doživljava kao pretnja kod taktilno preosetljivih osoba, dok čvrst dodir sa pritiskom obično umiruje i organizuje senzorne sisteme.

Poznavanjem senzornog profila deteta, njegovih individualnih preferencija i tolerancija, korišćenjem dubokog pritiska možemo da delujemo na uspostavljanje balansa senzornih sistema u terapiji senzorne integracije.

Ako je u pitanju dete koje je prestimulisano u vrtiću, školi ili kod kuće i ne može da sedi mirno duže vreme, pokazuje znake frustracije, ispoljava bes ili agresiju, prvo što treba uraditi je uhvatiti ga čvrsto za ruke ili noge, dati mu duboki pritisak i smirenim glasom razgovarati sa njim.

Utvrđeno je da je primena masaže dubokim pritiskom efikasna strategija za decu u autističnom spektru, anksioznu, hiperaktivnu, decu sa smetnjama u razvoju i posebnim potrebama. Može da je primenjuje svako, roditelji, vaspitači, nastavnici, svi koji su u kontaktu sa uznemirenim detetom i ne zahteva nikakvu dodatnu opremu, potrebna je samo kratka obuka od strane stručnjaka.

Najjednostavniji način za primenu masaže dubokim pritiskom je „stiskanje rukama“ čime se obezbeđuje proprioceptivni senzorni unos, da bi se pomoglo uznemirenom detetu da reguliše svoje telo. Može da traje sve dok se dete ne umiri, može da se ponavlja bezbroj puta, uvek kada se dete nađe u stanju preplavljenosti ali i preventivno pre svake situacije kada iz iskustva znamo da može da dođe do uznemirenosti. Za decu sa senzornim teškoćama kritični momenti su periodi tranzicija, situacije hranjenja, odlazak na spavanje, kupanje, šišanje, odlazak u, ili povratak iz vrtića, škole, neki grupni događaj (rođendan, izlet).

Masaža dubokim pritiskom nije rešenje za umirivanje svakog deteta, svako dete ima svoj jedinstveni senzorni profil koji nije stalan i može vremenom da se promeni ili nije isti u svim izazovnim situacijama. Pored masaže dubokim pritiskom za proprioceptivni unos se koriste i druge tehnike.

Neke od strategija za primenu težinske terapije u terapiji senzorne integracije:

 • Teško ćebe/pokrivač
 • Težinski prsluk
 • Težinski jastuk – stavlja se na krilo
 • Kompresivni prsluk/odeća/čarape
 • „Teške“ igračke
 • Umotavanje u ćebe/strunjaču
 • „Medveđi zagrljaj“
 • Terapijske lopte za kotrljanje
 • Lazy bag
 • Sensory Body Sock
 • Tegići za ruke/noge

Masaža dubokim pritiskom nije jedina efikasna strategija koja se primenjuje u terapiji senzorne integracije, brojne druge strategije se takođe uspešno koriste, ali je sigurno primenjiva u određenoj meri i treba je koristiti uvek kada dete ne može da upravlja svojim telom. Jednostavna i ne zahteva nikakvu dodatnu opremu, naročito kada se to dogodi neočekivano ili nismo u mogućnosti da primenimo neku drugu strategiju.

Snežana Milanović, diplomirani fizioterapeut

SI Baby terapeut, Marte Meo terapeut

Napiši komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna.