EDUKACIJA SENZORNA INTEGRACIJA

Senzorna integracija prema AYRES® u pedagogiji / SIAT® za vaspitno obrazovane stručnjake u razvojonoj rehabilitaciji

Šta je edukacija senzorna integracija?

Edukacija senzorna integracija prema AYRES® u obrazovanju i vaspitanju podrazumeva program stručnog usavršavanja koji traje 126 časova, koji su podeljeni u 3 modula. Nakon godinu dana, tokom teoretskog i praktičnog usvršavanja, polaznici stiču znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije, koja su bazirana na aktuelnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja. Zahvaljujući tome, polaznici će biti obučeni da efikasno pomažu deci sa teškoćama senzorne integracije, kao i njihovim roditeljima. Na taj način direktno će uticati na poboljšanje kvaliteta života deteta i njegove porodice.

Šta je SI (senzorna integracija)?

Senzorna integracija je termin za proces kojim nervni sistem obrađuje informacije koje putem čula (čulo vida, sluha, dodira, mirisa, ukusa, vestibularnog i proprioceptivnog) u velikom broju pristižu u naš mozak svakog trenutka. Ova neurobiološka aktivnost omogućava mozgu da organizuje i integriše sve čulne informacije (stimuluse) te ih tako integrisane koristi za kretanje, učenje i ponašanje. Integracija svih čula je neophodna da bi se ostvarila funkcionalna reakcija našeg organizma.

Razvoj senzorne integracije počinje u stomaku kada mozak fetusa oseti pokrete majčinog tela pa se dalje razvija kroz adaptivne reakcije tokom detinjstva. Uzroci poremećaja senzorne integracije su mnogobrojni, neki od njih su: oštećenja pri porođaju (za vrijeme osetljivih perioda za različite nervne puteve), nedostatak kiseonika pre, za vreme ili nakon porođaja, prerano rođenje ili traume mozga. Kod dece sa disfunkcijom senzorne integracije nervi i mišići funkcionišu dobro, ali mozak teško objedinjuje i integriše njihove funkcije. Poremećaj senzorne integracije utiče na mnoge aspekte razvoja. Odojčad i mala deca sa poremećajem senzorne integracije obično imaju teškoće sa savladavanjem puzanja, sedenja ili stajanja kao i sa savladavanjem samoregulacije i emocionalnog doživljavanja. Deca sa disfunkcijom integracije kasnije i otežano usvajaju veštine kao što su vožnja bicikla, vezivanje pertli na cipelama. Ova deca su obično nespretna i često padaju ili posrću, u predškolskom uzrastu se ne igraju vešto kao druga djeca, ne zapažaju detalje ili ne razumeju stvari onako kako razumeju druga deca. Zaostajanje u razvoju govora je veoma čest simptom. U školskom periodu najčešće ispoljavaju teškoće sa usmeravanjem pažnje, teškoće u učenju (posebno u učenju čitanja, pisanja i matematike).

Tretman za poremećaj senzrne integracije (SI tretman) je nastao 70tih godina prošlog veka i utemeljila ga je Jean Ayers. SI tretman je počeo da se razvija u Americi pa je vremenom počeo da se primjenjuje u celom svetu. Teretman sprovode sertifikovani stručnjaci koji su završili edukaciju i zovu se SI pedagozi.

Soba za senzornu integraciju

Kome je namenjeno stručno usavršavanje?

Stručno usavršavanje namenjeno je vaspitno obrazovnim stručnjacima koji rade       sa decom s teškoćama u razvoju:
 • defektolozima
 • logopedima
 • fizioterapeutima
 • radnim terapeutima
 • psiholozima
 • pedagozima
 • specijalnim pedagozima /rehabilitatorima
 • vaspitačima
 • učiteljima
 • nastavnicima
 • socijalnim radnicima
 • i svim ostalim stručnjacima koji se bave praćenjem rasta i razvoja dece

Program stručnog usavršavanja

Program podrazumeva 126 časova obuke. U zavisnosti od mesta i načina obuke ,on line ili „uživo“,moguće ih je pohađati vikendima ( ako je „on line“)  ili  u tri modula u trajanju od po 5 dana, ukoliko se obuka odvija u prostorijama našeg Kabineta „Senzorijum“u Beogradu. Teme koje se obrađuju su sledeće:

Prva nedelja

 • Uvod u teoriju senzorne integracije I
 • Uvod u teoriju senzorne integracije II
 • Neurološka pozadina senzorne integracije, funkcionalna anatomija i fiziologija emocija
 • Samoregulacija, povezanost senzorne integracije sa sposobnostima učenja
 • Razvoj deteta (senzomotorni, kognitivni, emocionalni) povezanost filogeneze i ontogeneze sa smetnjama učenja i poremećajima senzorne integracije
 • Dijagnostika poremećaja senzorne integracije – baseline (osnovni snimak) i druge mogućnosti

Druga nedelja

 • Praksija/dispraksija, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
 • Autizam, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
 • Poremećaj pažnje i koncentracije sa hiperaktivnosti (ADHD), dijagnostika i tretman senzornom integracijom
 • Smetnje učenja, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
 • Cerebralna paraliza, dijagnostika i tretman senzornom integracijom

Treća nedelja

 • Postupci za podsticanje razvoja i njihovo planiranje, rad sa roditeljima
 • Prikazi slučajeva
 • Polaznici su obavezni da pripreme: snimak i analizu baseline-a, snimak podučavanja iz područja svog rada, da odrede ciljeve intervencijskih postupaka i program rada, snimak jednog tretmana, a zatim snimak kontrolnog baseline-a.

O predavaču

Iva Papić, dipl. psiholog-master, specijalista kliničke psihologije, instruktor senzorno integracijske pedagogije, Marte Meo supervizor, Do 2023. bila je voditeljka Odseka za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju dece i omladine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ Banja Luka. Sada radi u privatnoj praksi. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Sertifikat za Instruktora senzorno integracijske pedagogije®; izdat od strane Gesellschaft fur Sensoriche Integration – Jean Ayres, Deutschland und International GSID) e.V. u saradnji sa Akademijom za razvojunu rehabilitaciju, Zagreb.

Ostalo

Po završetku polaznik dobija potvrdu da je završio Edukaciju senzorna integracija prema AYRES® u obrazovanju i vaspitanju u trajanju od 126 sati.

Broj radnih dana: 15 (3×5 dana) ili ako je on line 3 x po 2 vikenda za redom

Broj radnih sati: 126 radnih sati

Vreme i mesto održavanja:
Prva dva dana od 09h do 17.30h, a naredna tri dana obuke od 09h do 16.15h
Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju “SENZORIJUM”
Beograd, Bulevar Despota Stefana 124/I/5

Obuku je moguće pratiti i putem Zoom aplikacije ukoliko polaznik nije u mogućnosti da iz objektivnih razloga prisustvuje obuci.

Za opciju on line moguće je pratiti obuku putem Zoom aplikacije vikendom prema rasporedu koji odredi organizator.

Maksimalan broj učesnika: 15

Cena po učesniku:
Cena kompletne edukacije zavisi od termina prijave:

Pogodnosti rane prijave – za polaznike koji se prjave i uplate kotizaciju 26500din ili za uplate iz inostranstva 220 evra do 20.04.2024. cena je 190300 din ili 1585 evra za uplate iz inostranstva.

Za prijave nakon pomenutog datuma, ako nije popunjen broj, cena je 202.900 dinara (1690 eura za uplate iz inostranstva).

Moguće je plaćanje na četiri rate za rane prijave i na tri rate za ostale prijave. Detaljne instrukcije u vezi plaćanja dobićete od organizatora.

Način prijave:
Putem tel +381642672238 i +38169 2672238,  ili mejla senzorijumedukacije@gmail.com 

Polaznicima kursa obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju kursa/treninga;
 • Zajednički ručak
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj…)

Informacije o edukaciji, načinima plaćanja i prijavljivanju možete dobiti i na +381642672238 Snežana Milanović i Marija Kostić +38169 2672238+381603874577 ili na senzorijumedukacije@gmail.com

Termini naredne edukacije

Prvi modul: 14.i 15.09.  21 i 22.09.2024. subotom je  od 9h do 18.15 a nedeljom od 9h do 18h   online
Drugi modul 5 dana u Beogradu 07-11.12.2024.  prva dva dana od 9-17.30 a ostala 3 od 9h-16.15h
Treći modul: 5 dana u Beogradu od 06.-10.09.2025. prva dva dana od 9-17.30 a ostala 3 od 9h-16.15h

Termini tekućih edukacija

Prvi modul:   23.i 24.03.  13 i 14.04.2024. subotom je  od 9h do 18.15 a nedeljom od 9h do 18h online 
Drugi modulu Beogradu 22.- 26.06.2024.  prva dva dana od 9-17.30 a ostala 3 od 9h-16.15h
Treći modul: u Beogradu 5 dana od 22.-26.02.2025. prva dva dana od 9-17.30 a ostala 3 od 9h-16.15h

Prvi modul: 04.i 05.03.  11 i 12.03.2023. subotom je  od 9h do 18.15 a nedeljom od 9h do 18h  online održano
Drugi modul:  17. i 18.06.  24.i 25.06.2023.  subotom je  od 9h do 18.15 a nedeljom od 9h do 18h  online održano
Treći modul: u Beogradu: 5 dana od 24.-28.02.2024. prva dva dana od 9-17.30 a ostala 3 od 9h-16.15h održan