EDUKACIJA SENZORNA INTEGRACIJA

Senzorna integracija prema AYRES® u pedagogiji / SIAT® za vaspitno obrazovane stručnjake u razvojonoj rehabilitaciji

Šta je edukacija senzorna integracija?

Edukacija senzorna integracija prema AYRES® u obrazovanju i vaspitanju podrazumeva program stručnog usavršavanja koji traje 126 časova, koji su podeljeni u 3 modula. Nakon godinu dana, tokom teoretskog i praktičnog usvršavanja, polaznici stiču znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije, koja su bazirana na aktuelnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja. Zahvaljujući tome, polaznici će biti obučeni da efikasno pomažu deci sa teškoćama senzorne integracije, kao i njihovim roditeljima. Na taj način direktno će uticati na poboljšanje kvaliteta života deteta i njegove porodice.

Šta je SI (senzorna integracija)?

Senzorna integracija je termin za proces kojim nervni sistem obrađuje informacije koje putem čula (čulo vida, sluha, dodira, mirisa, ukusa, vestibularnog i proprioceptivnog) u velikom broju pristižu u naš mozak svakog trenutka. Ova neurobiološka aktivnost omogućava mozgu da organizuje i integriše sve čulne informacije (stimuluse) te ih tako integrisane koristi za kretanje, učenje i ponašanje. Integracija svih čula je neophodna da bi se ostvarila funkcionalna reakcija našeg organizma.

Razvoj senzorne integracije počinje u stomaku kada mozak fetusa oseti pokrete majčinog tela pa se dalje razvija kroz adaptivne reakcije tokom detinjstva. Uzroci poremećaja senzorne integracije su mnogobrojni, neki od njih su: oštećenja pri porođaju (za vrijeme osetljivih perioda za različite nervne puteve), nedostatak kiseonika pre, za vreme ili nakon porođaja, prerano rođenje ili traume mozga. Kod dece sa disfunkcijom senzorne integracije nervi i mišići funkcionišu dobro, ali mozak teško objedinjuje i integriše njihove funkcije. Poremećaj senzorne integracije utiče na mnoge aspekte razvoja. Odojčad i mala deca sa poremećajem senzorne integracije obično imaju teškoće sa savladavanjem puzanja, sedenja ili stajanja kao i sa savladavanjem samoregulacije i emocionalnog doživljavanja. Deca sa disfunkcijom integracije kasnije i otežano usvajaju veštine kao što su vožnja bicikla, vezivanje pertli na cipelama. Ova deca su obično nespretna i često padaju ili posrću, u predškolskom uzrastu se ne igraju vešto kao druga djeca, ne zapažaju detalje ili ne razumeju stvari onako kako razumeju druga deca. Zaostajanje u razvoju govora je veoma čest simptom. U školskom periodu najčešće ispoljavaju teškoće sa usmeravanjem pažnje, teškoće u učenju (posebno u učenju čitanja, pisanja i matematike).

Tretman za poremećaj senzrne integracije (SI tretman) je nastao 70tih godina prošlog veka i utemeljila ga je Jean Ayers. SI tretman je počeo da se razvija u Americi pa je vremenom počeo da se primjenjuje u celom svetu. Teretman sprovode sertifikovani stručnjaci koji su završili edukaciju i zovu se SI pedagozi.

Kome je namenjeno stručno usavršavanje?

Stručno usavršavanje namenjeno je vaspitno obrazovnim stručnjacima koji rade s decom s teškoćama u razvoju:
 • defektolozima
 • logopedima
 • fizioterapeutima
 • radnim terapeutima
 • psiholozima
 • pedagozima
 • specijalnim pedagozima /rehabilitatorima
 • vaspitačima
 • učiteljima
 • nastavnicima
 • socijalnim radnicima
 • i svim ostalim stručnjacima koji se bave praćenjem rasta i razvoja dece

Program stručnog usavršavanja

Program podrazumeva 126 časova obuke koji su podeljeni u tri modula u trajanju od po 5 dana. Teme koje se obrađuju su sledeće:

Prva nedelja

 • Uvod u teoriju senzorne integracije I
 • Uvod u teoriju senzorne integracije II
 • Neurološka pozadina senzorne integracije, funkcionalna anatomija i fiziologija emocija
 • Samoregulacija, povezanost senzorne integracije sa sposobnostima učenja
 • Razvoj deteta (senzomotorni, kognitivni, emocionalni) povezanost filogeneze i ontogeneze sa smetnjama učenja i poremećajima senzorne integracije
 • Dijagnostika poremećaja senzorne integracije – baseline (osnovni snimak) i druge mogućnosti

Druga nedelja

 • Praksija/dispraksija, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
 • Autizam, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
 • Poremećaj pažnje i koncentracije sa hiperaktivnosti (ADHD), dijagnostika i tretman senzornom integracijom
 • Smetnje učenja, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
 • Cerebralna paraliza, dijagnostika i tretman senzornom integracijom

Treća nedelja

 • Postupci za podsticanje razvoja i njihovo planiranje, rad sa roditeljima
 • Prikazi slučajeva
 • Polaznici su obavezni da pripreme: snimak i analizu baseline-a, snimak podučavanja iz područja svog rada, da odrede ciljeve intervencijskih postupaka i program rada, snimak jednog tretmana, a zatim snimak kontrolnog baseline-a.

O predavaču

Iva Papić, dipl. psiholog-master, specijalista kliničke psihologije, instruktor senzorno integracijske pedagogije, Marte Meo supervizor, voditelj Odseka za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju dece i omladine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović” Banja Luka. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Sertifikat za Instruktora senzorno integracijske pedagogije®; izdat od strane Gesellschaft fur Sensoriche Integration – Jean Ayres, Deutschland und International GSID) e.V. u saradnji sa Akademijom za razvojunu rehabilitaciju, Zagreb.

Ostalo

Po završetku polaznik dobija potvrdu da je završio Edukaciju senzorna integracija prema AYRES® u obrazovanju i vaspitanju u trajanju od 126 sati.

Broj radnih dana: 15 (3×5 dana)

Broj radnih sati: 126 radnih sati

Vreme i mesto održavanja:
Prva dva dana od 10h do 18.30h, a naredna tri dana obuke od 10h do 17.15h
Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju “SENZORIJUM”
Beograd, Bulevar Despota Stefana 124/I/5

Obuku je moguće pratiti i putem Zoom aplikacije ukoliko polaznik nije u mogućnosti da iz objektivnih razloga prisustvuje obuci.

Maksimalan broj učesnika: 15

Cena po učesniku:
Cena kompletne edukacije je 139.000din (1180 eura za uplate iz inostranstva). Ova cena važi za rane prijave – do 01.09.2020. Za prijave nakon pomenutog datuma, ako nije popunjen broj, cena je 147.400 dinara (1250 eura za uplate iz inostranstva).

Moguće je plaćanje na tri rate. Od ukupnog iznosa odbija se iznos koji se uplaćuje kao kotizacija 13000 dinara (100 eura za uplate iz inostranstva) a ostatak se deli na tri jednake rate. Iznos rate treba uplatiti pre početka svakog modula na račun poslovne banke.

Način prijave
Popunjen obrazac prijave za stručno usavršavanje, sa potvrdom o uplati kotizacije, u iznosu od 13000 din (110 eura za uplate iz inostranstva) treba proslediti na mejl senzorijum@gmail.com.

Polaznicima kursa obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju kursa/treninga;
 • Zajednički ručak
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj…)

Informacije o edukaciji, načinima plaćanja i prijavljivanju možete dobiti i na +381642672238 Snežana Milanović i Marija Kostić +38169 2672238+381603874577 ili na senzorijum@gmail.com

Termini naredne edukacije

Prvi modul: od 12. X – 16. X 2020.
Drugi modul: od 01. II – 05. II 2021.
Treći modul: od 04. X – 08. X 2021.

Termini tekućih edukacija

Prvi modul: od 15. X – 19. X 2019. održano
Drugi modul: od 28. I – 01. II 2020. održano
Treći modul: od 26. X – 30. X 2020.

Prvi modul: od 25. V – 29. V 2020. održano
Drugi modul: od 01. VIII – 05. VIII 2020.
Treći modul: mart-maj 2021.