MARTE MEO® PRIRODNA PODRŠKA KOMUNIKACIJI

Online Edukacija za Marte Meo® praktičara – I modul 03-04. II 2024.
II modul 09-10. III 2024, III modul 06-07. IV 2024.

Šta je Marte Meo®?

Marte Meo® komunikacijski program prihvaćen je kao delotvoran metod za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izrazite teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima.

Razvijan je kao način za praktično pomaganje roditeljima autistične dece da ostvare uspešan kontakt i vremenom je prerastao u praktični program za prirodno poboljšanje komunikacije osoba svih uzrasta, od beba do starih i nemoćnih, te se postupno prihvata u stručnom usavršavanju kao komunikacijski standard u mnogim zemljama Evrope i sveta.

Svoj deci, posebno deci sa teškoćama u razvoju dužni smo da omogućimo kvalitetnu komunikaciju i olakšamo socijalnu integraciju u skladu sa današnjim stepenom razvoja naučnih i praktičnih saznanja.

Kad zbog bolesti ili nepovoljnih društvenih okolnosti, dete izgubi sposobnost prirodnog reagovanja na odrasle osobe i okolinu, oni koji su sa njim u interakciji moraju da razviju dodatne veštine da bi se u komunikaciji prevazišao taj nedostatak.

Deca sa teškoćama u razvoju često se podvrgavaju dijagnostičkim postupcima koji su stigmatizirajući i bivaju izloženi terapijskim procesima u kojima nisu ravnopravni partneri u ljudskoj interakciji. Stručnjaci koji se njima bave, edukovani su pre svega da se usmere na poremećaj, da nastoje da nešto promene, a ne da prihvate. Stručnjak koji je uvežban da izvodi poseban terapijski postupak koči svoje prirodne sposobnosti i ne ostvaruje optimalnu komunikaciju sa detetom kome treba pomoći, uprkos stručnosti i trudu koji ulaže.

Naučna istraživanja su pokazala da je za napredovanje dece neophodna kvalitetna komunikacija i da je ona temelj svake kvalitetne socijalne integracije. Postupci potpore razvoju su spontani i izraz postojanja intuitivnih, od prirode datih sposobnosti za komuniciranje.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je namenjena:

  • stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, logopedima, radnim i fizioterapeutima, medicinskim sestrama, personalnim asistentima)
  • svima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem djece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova učiteljima i vaspitačima, specijalnim pedagozima, pedagoškim asistentima)
  • roditeljima

O predavačima

Silvija Philipps Reichherzer, prof. psihologije, AMI Montessori specal educator 3-6, Marte Meo® licenced supervizor, instruktorica senzorno-integracijske pedagogije. Vodi stručna usavršavanja  Akademije za razvojnu rehabilitaciju o primjeni Montessori pedagogije u radu s djecom s teškoćama i primjeni senzorne integracije u odgojno-obrazovnim ustanovama. U suradnji s Marte Meo International vodi stručna usavršavanja u Marte Meo® prirodnoj potpori komunikaciji. Autorka je radnih listova za razvoj grafomotorike „Igre olovkom“ i knjige „Montessori priprema za život-odgoj neovisnosti i odgovornosti“.

Snežana Milanović, dipl. fizioterapeut, Marte Meo® therapist/collegaue trainer, SI pedagog, SI baby terapeut, osnivač fizioterapeutske prakse Centar za korektivnu gimnastiku i Kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju „Senzorijum“, IAIM® licencirani instruktor masaže beba, ima višegodišnje iskustvo u radu sa roditeljima, bebama, decom predškolskog i školskog uzrasta, stručni saradnik portala YuMama, časopisa „Pedijatar“ i „Zdravo dete“.

Ostalo

Polaznici će po završetku stručnog usavršavanja dobiti sertifikat Marte Meo® Interational.

Broj polaznika je ograničen na 15

Cena stručnog usavršavanja za Marte Meo® praktičare u trajanju od 40 radnih sati (tri modula po 13.5 sati) je 490 € i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti na račun poslovne banke. Moguće je plaćanje u 3 rate, nakon uplate kotizacije.

Za dodatne informacije o programu stručnog usavršavanja, načinima plaćanja i za prijavljivanje možete nas kontaktirati putem telefona +381642672238 Snežana Milanović ili putem elektronske pošte milanovic.fizio@gmail.com

Termini naredne edukacije – online

Prvi modul:  03.II – 04.II 2024.
Drugi modul:  09.III – 10.III 2024.
Treći modul:  06.IV – 07.IV 2024.

Termini tekuće edukacije – online

Prvi modul:  16. IX– 17. IX 2023. (održan)
Drugi modul:  14. X – 15. X 2023.(održan)
Treći modul:  25. XI – 26. XI 2023.(održan)