O KABINETU ZA SENZORNU INTEGRACIJU I RANU INTERVENCIJU

Osnivanje Senzorijuma, kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju ima za cilj primenu preventivno usmerenih programa i pružanje podrške roditeljima beba i dece ranog uzrasta (0 do 3 god.) jer rana intervencija, kada su razvojni problemi u pitanju, ne može da se odlaže.

Ranu intervenciju čine multidisciplinarni postupci sa ciljem poboljšanja zdravlja i dobrobiti dece, njihovih kompetencija, dovođenje razvojnih poteškoća na što manji nivo, ublažavanje postojećih i mogućih poteškoća, prevenciju funkcionalnih pogoršanja, promovisanje responzivnog roditeljstva (u kojoj meri I kako roditelj odgovara na potrebe i ponašanje deteta) i poboljšanje funkcionisanja porodice.

Rad se sastoji iz direktnog rada sa bebama i decom i edukacije roditelja i stručnjaka koji se bave decom.