DAJMO MOZGU „DRUGU ŠANSU“

Procena primitivnih refleksa i tretman stimulacije

razvoja mozga zasnovan na teoriji integracije primitivnih refleksa

Šta su primitivni refleksi i koji je njihov značaj za razvoj mozga kod beba i dece?

Refleksi kao nevoljni motorni odgovori na senzorne stimulacije imaju nemerljiv uticaj na razvoj mozga u ranom uzrastu. Refleksi sa kojima se rađamo i koji se javljaju u prvim mesecima života nazivaju se primitivnim refleksima. Njihova uloga je zaštitna i omogućavaju nam preživljavanje. Sazrevanjem nervnog sistema bi trebali da se integrišu u složenije reflekse i voljne, svrsishodne pokrete kako bi omogućili razvojne prekretnice kao što su puzanje, hodanje, razvoj finih hvatova i razvoj govora. Nakon integracije primitivni refleksi više nisu vidljivi.

Zbog odložene ili otežane integracije primitivnih refleksa oni ostaju zadržani, i dalje postoje što je pokazatelj da kontrola mozga nad pokretima i posturom nije optimalno razvijena. To dovodi do razvojnih odstupanja na polju motornog, senzornog, kognitivnog i socioemoionalnog razvoja. Manifestuju se kao teškoće u kretanju, koordinaciji, učenju, senzornom procesiranju i ponašanju kod beba i dece. Kalendarski uzrast i neurološka zrelost deteta nisu usklađeni što nam ukazuje da se neurološki razvoj deteta ne odvija optimalno.

Istraživači na polju neuronauke su dokazali da deca sa dijagnostikovanim poremećajima u učenju imaju više zadržanih primitivnih refleksa u poređenju sa decom neurotipičnog razvoja.

Prisustvo određenih primitivnih refleksa koji nisu integrisani kod dvogodišnjaka je prediktor nižih razvojnih postignuća sa osam godina.

Intervencija podrazumeva procenu na određenom uzrastu i primenu tehnika koje će omogućiti integraciju primitivnih refleksa u cilju smanjenja simptoma odstupanja i podsticaja optimalnog razvoja nervnog sistema. One daju mozgu “drugu šansu”, da nadoknadi nedostatke nastale u ranom razvoju koji bi narušavali detetovo funkcionisanje kasnije.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je namenjena stručnjacima koji se bave decom koja imaju teškoće u razvoju: lekarima, psiholozima, defektolozima, logopedima, radnim i fizioterapeutima, medicinskim sestrama, pedagozima, socijalnim radnicima, vaspitačima i svim ostalim stručnjacima koji su uključeni u programe rane intervencije i rehabilitacije prevremeno rođene dece, dece sa retkim i hroničnim bolestima ali i onih koji rade sa decom sa smetnjama u učenju i ponašanju u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Na edukaciji ćete naučiti:

Kako vaši tretmani mogu uticati na razvoj mozga beba i dece

Šta su primitivni refleksi, kako utiču na razvoj i kako ih modulisati

Kako napraviti procenu i sprovesti intervenciju stimulacije razvoja mozga

Nakon zavšrenog seminara imaćete kompetencije da:

Utvrdite prisustvo ili odsustvo primitivnih refleksa kod dece uzrasta od rođenja do navršenih 5 god

Prepoznate odstupanja u motoričkom, emocionalnom i kognitivnom razvoju koja mogu biti posledica neintegrisanih primitivnih refleksa

Pružite određene oblike intervencije odmah nakon procene zasnovane na teoriji integracije primitivnih refleksa

Obučite roditelje da uspešno rade sa svojom decom kod kuće

O predavaču:

Darren Barnes-Heath, DC BSc (Director of Academic Affairs for Royal College of Chiropractors, Paediatric and Pregnancy Faculty; Clinical director at Newland Chiropractic and Neurology Centre), sa više od 27 godina profesionalnog iskustva u radu. Pored učešća na mnogim programima ima izražen interes za područje razvoja mozga i specifične faktore koji na to utiču. Predaje razvojnu neurologiju širom Evrope, Integriše znanja iz biomehanike, neurologije, ishrane i rehabilitacije. Živi i radi u Linkolnu sa suprugom i četvoro dece.

Pre dvanaest godina počeo je da predaje funkcionalnu i razvojnu neurologiju sa ciljem da je učini što jednostavnijom i relevantnijom za praksu, tako da se može svakodnevno primenjivati. Poznat je po predavanjima koja su jasno koncipirana, potkrepljena naučno zasnovanim činjenicama sa puno primera iz prakse i što je najdragocenije, na edukacijama koje drži radi procenu i tretman slučaja uživo tokom trajanja seminara.

Jezik: engleski sa konsekutivnim prevodom na srpski

Cena i način plaćanja

Ukupna cena seminara je 59.000 ili 490 evra za uplate iz inostranstva

Kotizacija od 23.000 rsd ili 190 evra uplaćujete se pri slanju prijave čime obezbeđujete mesto na seminaru

a preostali deo (36000/300 evra) je moguće uplatiti do 10.11.2024.

Prijave su otvorene do popunjavanja broja učesnika u grupibroj učesnika je ograničen na 25

U cenu seminara uključeno je:

  • Prisustvo na seminaru u trajanju od 28 sati tokom kojeg slušate teoriju relevantnu za neurološku procenu i tretman
  • Prikaz aktuelnih naučnih članaka radi potvrde primene ovih pristupa
  • Prisustvo praktičnom izvođenju procene i intervencije uživo na bebama i deci
  • Praktikovanje prezentovanog sadržaja i uvežbavanja više načina testiranja, lokalizacije i poboljšanja neuroloških disfunkcija
  • Pristup prezentacijskim slajdovima u PDF-u
  • Pristup video zapisima na zatvorenoj FB grupi, u kojoj su svi koji su prošli seminar sa našeg govornog područja, gde možete postavljati pitanja g. Darenu nakon seminara
  • Potvrda o učešću na seminaru – bez provere znanja
  • Zajednički ručak
  • Osveženja tokom pauze

Cena seminara ne uključuje prevoz I smeštaj

Mesto održavanja:

Seminar će biti organizovan uživo, u Beogradu, Hotel Bohemian Garni – Skadarlija, ul Skadarska 40c,

u trajanju od 4 dana (ukupno 28 sati, prva 3 dana po 8 sati a četvrti dan 4 sata)

Kako da se prijavite:

Informacije o načinu prijave možete saznati putem mejla senzorijumedukacije@gmail.com  ili na telefon 0692672238

Termini održavanja seminara:

29.11.2024. od 9h – 17h

30.11.2024. od 9h – 17h

01.12. 2024. od 9h – 17h

02.12.2024. od 9h – 13h

Napiši komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna.