Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju

Senzorna soba, procena senzorne integracije prema AYRES® u pedagogiji, Marte Meo® terapija, IAIM® program za masažu beba, MISP® program za masažu dece, Baby Handling radionice za trudnice i buduće roditelje, individualni i grupni programi, fitnes za mame i bebe, praćenje senzomotornog razvoja, individualni i grupni programi za decu i roditelje, edukacije stručnjaka

Osnivanje Senzorijuma, kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju, ima za cilj primenu preventivno-edukativnih i korektivnih programa pružanjem podrške deci ranog uzrasta (od rođenja do 3 ipo god.) i njihovim roditeljima kroz individualne i grupne programe. Ukoliko se uoče razvojni problemi, zastoj, kašenjenje ili poremećaj u razvoju, rana intervencija je neodložna.

Senzorna integracija

Senzorna integracija je sposobnost nervnog sistema da sve informacije koje dobijamo putem čula upotrebimo na najbolji mogući način za rast, razvoj, učenje i upravljanje sopstvenim ponašanjem.

Uredna senzorna integracija

Uredna obrada senzornih informacija dešava se bez napora i svesnog razmišljanja i mnogi od nas i ne znaju da ona postoji. Zato roditelji ponašanje svoje dece, ukoliko je prihvatljivo, uzimaju zdravo za gotovo i ne bave se pitanjima koje stvari direktno utiču na njihov rast, razvoj, učenje i ponašanje. Senzorna integracija pogađa sve aspekte svakodnevnog života i deluje na celokupan razvoj: senzo-motorni, saznajni, govorno-jezički, mentalni, psihički, socio-emocionalni itd.

Poremećaj senzorne integracije

Poremećaj senzorne integracije se dešava kada mozak deteta informacije koje prima preko svojih čula u svakodnevnim situacijama ne obrađuje na pravi način, već ih doživljava kao veliki stres. Npr. dete neće da sedi dok jede, nemirno spava, površno pazi, impulsivno je, često i lako razdražljivo, burno reaguje, ili je nasuprot tome previše mirno, izbegava kretanje, kontakt očima, ne voli da bude prljavo, ne voli da se šiša, umiva, češlja, odbija dečije sedište, često pada i spotiče se, teško i nerado uči nove veštine itd.

VIše

Senzorna integracija je termin za proces kojim nervni sistem obrađuje informacije koje putem čula (čulo vida, sluha, dodira, mirisa, ukusa, ravnoteže i propriocepcije) u velikom broju pristižu u naš mozak svakog trenutka. Ova neurobiološka aktivnost omogućava mozgu da organizuje i integriše sve čulne informacije (stimuluse) te ih tako integrisane koristi za kretanje, učenje i ponašanje. Integracija svih čula je neophodna da bi se ostvarila funkcionalna reakcija našeg organizma.

Rana intervencija

Potencijal za razvoj mozga je najveći u prvim godinama života. Stoga su za decu sa razvojim teškoćama, kašnjenjem i invaliditetom, programi rane intervencije od suštinske važnosti za optimalan razvoj.

Rana intervencija uključuje programe podrške roditeljima, koje sprovode stručnjaci različitih profila (fizioterapeut, defektolog somatoped i defektolog oligofrenolog, logoped, psiholog...), a namenjeni su deci sa kašnjenjem ili odstupanjem u razvoju, invaliditetom, atipičnim socijalnim i emocionalnim ponašanjim, kao i deci koja su pod rizikom da imaju teskoće u savladavanju akademskih veština (čitanje, pisanje, računanje) kada krenu u školu. Kroz programe rane intervencije tim licenciranih stručnjaka za senzornu integraciju prati rast i sve oblasti razvoja dece od rodjenja do polaska u školu.

IAIM masaža beba

IAIM ( International Association of Infant Massage) je program obuke roditelja za masažu beba koji se na isti način sprovodi u preko 70 zemalja u svetu, više od 35 godina.

Cilj programa je pružanje podrške roditeljima kako bi se što bolje povezali i upoznali sa svojom bebom, uz pomoć blagotvornog dodira. Ovaj program u našem kabinetu sprovode sertifikovni instruktori (CIMI) koji uče roditelje kako da čitaju signale koje im njihove bebe šalju. Na ovaj način se uspostavlja bliska veza između roditelja i beba čime se jača poverenje, empatija, samopouzdanje, osećaj pripadnosti. IAIM obuka ima mnogobrojne dobrobiti kako za bebu tako i za roditelje. Nakon obuke bebe su opuštenije, manje plaču, imaju manje problema kada im rastu zubi ili ako imaju grčeve. Roditelj između ostalog postaje sigurniji u svojoj roditeljskoj ulozi.

Montesori program

Radionice za decu po programu Marije Montesori.


"Nije posao nas odraslih da podučavamo decu, nego da pomažemo dečijem umu da izvrši svoj zadatak: da se razvije." Marija Montessori