Edukacija za Marte Meo® praktičare

21. do 23. decembar 2018.

  • Početna
  • Edukacije
  • Edukacija za Marte Meo® praktičare

Marte Meo® prirodna potpora razvoju

Edukacija za Marte Meo® praktičara - I modul 21-23. 12 .2018.
II modul 09-10.02, III modul 09-10.03, IV modul 06-07.04.2019.


Šta je Marte Meo®?

Marte Meo® komunikacijski program prihvaćen je kao delotvoran metod za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izrazite teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima.

Razvijan je kao način za praktično pomaganje roditeljima autistične dece da ostvare uspešan kontakt i vremenom je prerastao u praktični program za prirodno poboljšanje komunikacije osoba svih uzrasta, od beba do starih i nemoćnih, te se postupno prihvata u stručnom usavršavanju kao komunikacijski standard u mnogim zemljama Europe i sveta.

Svoj deci, posebno deci sa teškoćama u razvoju dužni smo da omogućimo kvalitetnu komunikaciju i olakšamo socijalnu integraciju u skladu sa današnjim stepenom razvoja naučnih i praktičnih saznanja.

Kad zbog bolesti ili nepovoljnih društvenih okolnosti, dete izgubi sposobnost prirodnog reagovanja na odrasle osobe i okolinu, oni koji su sa njim u interakciji moraju da razviju dodatne veštine da bi se u komunikaciji prevazišao taj nedostatak.

Deca sa teškoćama u razvoju često se podvrgavaju dijagnostičkim postupcima koji su stigmatizirajući i bivaju izloženi terapijskim procesima u kojima nisu ravnopravni partneri u ljudskoj interakciji. Stručnjaci koji se njima bave, edukovani su pre svega da se usmere na poremećaj, da nastoje da nešto promene, a ne da prihvate. Stručnjak koji je uvežban da izvodi poseban terapijski postupak koči svoje prirodne sposobnosti i ne ostvaruje optimalnu komunikaciju sa detetom kome treba pomoći, uprkos stručnosti i trudu koji ulaže.

Naučna istraživanja su pokazala da je za napredovanje dece neophodna kvalitetna komunikacija i da je ona temelj svake kvalitetne socijalne integracije. Postupci potpore razvoju su spontani i izraz postojanja intuitivnih, od prirode datih sposobnosti za komuniciranje.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je namenjena:
  • stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, logopedima, radnim i fizioterapeutima, medicinskim sestrama, personalnim asistentima)
  • svima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem djece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova učiteljima i vaspitačima, specijalnim pedagozima, pedagoškim asistentima)
  • roditeljima

O predavačima

Silvija Philipps Reichherzer, prof psihologije, AMI Montessori specal educator 3-6, Marte Meo® licencirani supervizor, voditeljka kurseva i stručnih usavršavanja Akademije za razvojnu rehabilitaciju u području Montessori pedagogije i Marte Meo® prirodne potpore razvoju, ima dugogodišnje iskustvo u radu s decom sa teškoćama u razvoju. Autorka je radnih listova za razvoj grafomotorike "Igre olovkom" i knjige "Montessori priprema za život-odgoj neovisnosti i odgovornosti".

Snežana Milanović, dipl fizioterapeut, Marte Meo® therapist/colegaue trainer, senzorno-intrgracijski pedagog, osnivač fizioterapeutske prakse Centar za korektivnu gimnastiku i Kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju "Senzorijum", IAIM® licencirani instruktor masaže beba, ima višegodišnje iskustvo u radu sa roditeljima, bebama, decom predškolskog i školskog uzrasta, stručni saradnik portala YuMama, časopisa "Pedijatar" i "Zdravo dete".

Ostalo

Polaznici će po završetku stručnog usavršavanja dobiti certifikat Marte Meo® Interational.

Broj polaznika je ograničen na 15

Cena stručnog usavršavanja za Marte Meo® praktičara u trajanju od 40 radnih sati (IV modula po 10 sati) je u dinarskoj protivvrednosti od 460 €. Moguće je plaćanje u 4 rate.

Za dodatne informacije o programu stručnog usavršavanja, načinima plaćanja i za prijavljivanje možete nas kontaktirati putem telefona +381642672238 Snežana Milanović ili putem elektronske pošte milanovic.fizio@gmail.com

Termini naredne edukacije

Prvi modul: od 21. decembra – 23. decembra 2018.
Drugi modul: od 09. februara – 10. februara 2019.
Treći modul: od 09. marta – 10. marta 2019.
Četvrti modul: od 06. aprila – 07. aprila 2019.